Net21

Net21 är ett it-pedagogiskt resurscentrum som i nätverksform stöttar pedagoger i Sundsvalls kommunala förskolor och skolor i användningen av it som pedagogiskt verktyg. Nätverket består av Net21-ansvariga för förskola, grundskola och gymnasieskola, pedagogiskt it-ansvariga riktade mot skolområden och it-inspiratörer på varje enhet.

Inom Net21 finns även Net21-banken som är en samling lektionstips inlämnade av pedagoger i grundskolan och gymnasiet.

Pågående och kommande insatser är:

  • Fortbildning av pedagoger i samband med utdelning av personaldatorer till grundskolan och gymnasiet.
  • Fortbildning riktad mot förskolans it-inspiratörer och förskolechefer.
  • Visol, vi skriver oss till läsning.
  • Digitala verktyg i grundskolan.
  • Introduktionskurs för it-inspiratörer i grundskolan.
  • Bokningsbara utbildningspaket för grundskolan. Vi kommer ut och håller i en tvåtimmars föreläsning/workshop inom flera olika områden

Net21s webbplats

Net21-banken
En bank full av inspirerande tips från pedagoger till pedagoger i Sundsvall. I dagsläget riktar sig Net21-banken mot grundskolan och gymnasiet. Det finns flera sökmöjligheter, du kan söka på ämne, stadium och teknik. Besök Net21-banken