• Gemensamma mötesplatser kan bli till en lärande arena…

  De gemensamma rum eller mötesplatser som finns på en del förskolor kan kallas för mycket. Det kan kallas för torg, nav, hjärterum, solrum, månrum och säkert finns det en hel del andra namn utöver dessa. När vi har dessa gemensamma platser behöver vi tänka en hel del kring dem. Att tänka utifrån organisation blir viktigt. […]

  • 8 mars 2017 14:01
 • Att utveckla förskolan inifrån

  Vi ”tittar in” på kurserna Att utveckla förskolan inifrån – bas och fördjupning. Utgångspunkten är ett vardagsnära perspektiv där kvalitetsindikatorerna och den pedagogiska dokumentationen används som verktyg för att utveckla verksamheten. Genom olika möten, föreläsningar och litteraturstudier får pedagoger möjlighet att reflektera över sitt förhållningssätt utifrån sin syn på barn, kunskap och förskolans uppdrag. Denna […]

  • 23 december 2016 10:07
 • Workshop i Haga skolområde

  I Haga skolområde bjöds pedagogerna in till Workshop utifrån hållbar framtid med estetiska uttryckssätt De fick möjlighet att gå i nära relation med ett material. Att titta nära, utforska och förundras tillsammans med andra. Eftersom många av oss delar en oro för framtiden och vill göra vad vi kan för att spara på vår jord till […]

  • 10 november 2016 16:08