• Att organisera för skolframgång

  Jag har läst boken Att organisera för skolframgång – strategier för en likvärdig skola och här följer en resumé av innehållet och mina tankar kring detta. Boken beskriver ett forskningsprojekt som genomförts av bokens författare Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson. Man har valt ut fyra skolor som betecknas som framgångsrika och fyra skolor som betecknas […]

  • 8 september 2017 10:12
 • Resultatanalys i skolan

  Jag har läst boken Resultatanalys i skolan av Jonas Österberg. Texten som följer är mina privata reflektioner, det vill säga saker som jag läst som antingen bekräftar eller utmanar min personliga förförståelse. Sammanfattning Österberg grundar bokens syfte i en tanke om en likvärdig skola och att vägen dit går genom att varje skola själv identifierar […]

  • 18 maj 2017 08:25
 • The good enough lärare

  Kraven ökar och sjukskrivningarna likaså. Vilka krav är rimliga? Är det, som några vill hävda, verkligen bara fråga om en balans mellan krav och resurser? Finns en ”Good enough lärare” och är den rollen eftersträvansvärd? Att vara lärare är att vara en myndighetsperson. Lärare ska uppnå det som ytterst staten pålägger skolan att åstadkomma, främst […]

  • 26 april 2017 11:29
 • Maskinen skolan

  Om vi kan acceptera skolor som organisationer som tillsammans upprätthåller institutionen svensk skola kan vi också tala om organisationsförbättring.  Att förbättra sin skola kan till exempel innebära att öka trivsel, att höja elevernas betyg,  att tydliggöra rutiner eller att skapa samsyn. En god organisation  kan sägas vara en organisation som utnyttjar sina resurser på ett […]

  • 5 april 2017 08:14
 • Det kollegiala lärandets effekter

  Jag vill här ta upp en långsiktig effekt av kollegialt lärande. Det handlar om läraryrkets utveckling och det som kallas professionalisering. Sedan länge finns en debatt om ifall läraryrket kan räknas som en profession. Här finns några olika definitioner på vad en profession är, men i stora drag kan man säga att en profession ska ha […]

  • 15 mars 2017 10:41
 • Konsensusfällan

  Visst är det skönt när man är överens! Vi tänker lika och arbetets mål är klart och tydligt. Det mesta går på räls och vi har det trevligt tillsammans. Det låter som en idealisk arbetsplats, eller hur? Men kan vi verkligen vara överens om allt? Är det inte så att några av besluten som tas […]

  • 23 februari 2017 09:29
 • Kollegialt lärande – Ett psykologiskt och sociologiskt perspektiv

  Det här är en bild av en lärare eller pedagog, där det gröna fältet symboliserar det som är möjligt för personen att tänka och förstå utifrån den kunskap och personliga förutsättningar som finns. Man kan mycket väl förstå mer än vad som blir ett reellt resultat i handling. De handlingar som utförs begränsas av olika […]

  • 1 februari 2017 14:29
 • Vart man vänder sig har man rumpan bak

  Lärare möts av en ständig ström av teorier, metoder, förhållningssätt, utvecklingsstrategier, inspirationsföreläsningar och utbildningar. Vi har en läroplan och en skollag som både uttrycker allt lärare ska vara och utföra samt gränser för dessa. För den enskilde läraren innebär alla dessa regler och riktlinjer en svårighet att rikta sin uppmärksamhet. För varje fokusområde som man arbetar […]

  • 11 januari 2017 21:28
 • Sluta stapla stolar!

  Alla vill vi utveckla skolan, göra den bättre. Tänk om man hittade en mirakelkur som i ett slag förändrade allt och gjorde svensk skola ett föredöme i världen! Fast det verkar ju inte gå så lätt, trots det senaste PISA-resultatet. Jag vill här förmedla en bild av hur lärares strävan kan se ut och hur denna […]

  • 8 december 2016 08:37
 • Lärande lärare i en lärande organisation

  På min skola möter jag mina kollegor med en vaken och nyfiken blick. Mina kollegor bemöter mig på samma sätt. När jag får ett problem som jag inte riktigt får kläm på ber jag en kollega om hjälp: – Kan inte du komma och titta in på min lektion? Jag hamnar hela tiden i ett […]

  • 16 november 2016 14:41