Program för vecka 44

Läs om utbudet av föreläsningar, workshops, ämnesträffar med mera som erbjuds under vecka 44. Sidan uppdateras och fylls på allt eftersom. För utförligare information om varje aktivitet, klicka på länken.

Måndag 30/10

Film i skolan

Tid: Kl. 8.30-16.00
Plats: Filmstaden

En inspirerande dag med föreläsningar och workshops med temat “Bildens makt – Källkritik och propaganda i en ny tid”. Deltagandet är kostnadsfritt.

Mer information


Den svårfångade motivationen och dess betydelse för elevers lärande.

Tid: Kl. 8.30-10.00
Plats, info kommer senare

En föreläsning med Joanna Giota, professor på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Mer information


Mottagande i särskolan

Tid: Kl. 8.30-10.30
Plats: Kommunhuset, Busbacken 654A

Madelén Bergström och Anna-Karin Modin-Edström bjuder in till en träff om vad som gäller kring särskolemottagande.

Mer information


Mottagande i särskolan

Tid: Kl. 13.00-15.00
Plats: Kommunhuset, Busbacken 654A

Madelén Bergström och Anna-Karin Modin-Edström bjuder in till en träff om vad som gäller kring särskolemottagande.

Mer information


Bildens bild av bilden

Tid: Kl. 9.00-16.00
Plats: Bildateljén på Navet

Workshop och erfarenhetsutbyte

Mer information


Digitalt musikskapande med iPads

Tid: Kl. 9.00-15.00
Plats: Kulturskolan

Workshop för musiklärare

Mer information


Slöjd

Tid: Kl. 8.30-16.30
Plats: Höglundaskolan

En dag där slöjdlärare träffas och workshopar och pratar.

Mer information

 

 

Tisdag 31/10

Lärstämma fritidshem

Tid: Kl. 8.30-11.30
Plats: Åkersviksskolans aula

Välkomna till en inspirerande dag med fokus på elevinflytande och kvalitetsindikatorer.

Mer information


Hur möter vi läroplansförändringarna

Ämnesinriktade workshops där deltagarna delar med sig av praktiska verktyg för ämneslärare, som kan appliceras i den egna vardagen och ge konkreta resultat i lärmiljön.

Kl. 9.00-12.00
Engelska/Moderna språk åk 7-9
Matematik
Samhällsorienterande ämnen

Kl. 13.00-16.00
Naturorienterande ämnen
Svenska

Plats: Höglundaskolan

Mer information förmiddag
Mer information eftermiddag


Att lyckas i skolan och vårdnadshavarnas viktiga roll

Fil. dr. Ann S. Pihlgren föreläser om vårdnadshavarnas viktiga roll som partner i barnets/elevens utveckling och lärande.

Tid: Kl. 13.00-16.00
Plats: Åkersviksskolans aula

Mer information

 

 

Onsdag 1/11

Elever som utmanar verksamheten, föreläsning 1/3: Konsten att styra sig själv i skolan

Tid: Kl. 10.00-12.30
Plats: Hedbergska skolans aula

David Edfelt. leg. psykolog, författare, handledare, utbildare och föreläsare, föreläser tre gånger med olika fokus.
Föreläsning 1: Konsten att styra sig själv i skolan – Att förebygga problemskapande beteenden.

Mer information


Elever som utmanar verksamheten, föreläsning 2/3: Lågaffektivt bemötande i skolan

Tid: Kl. 13.30-16.30
Plats: Hedbergska skolans aula

David Edfelt, leg. psykolog, författare, handledare, utbildare och föreläsare, föreläser tre gånger med olika fokus.
Föreläsning 2: Lågaffektivt bemötande i skolan – Att hantera utagerande beteende och utbrott

Mer information


Elever som utmanar, föreläsning 3/3: Utmaningar i hem och förskola

Tid: Kl. 18.00-20.00
Plats: Hedbergska skolans aula

David Edfelt, leg. psykolog, författare, handledare, utbildare och föreläsare, föreläser tre gånger med olika fokus.
Föreläsning 3: Utmaningar i hem och förskola – Att hantera och förebygga problemskapande beteenden hos barn i förskoleåldern.

Mer information


Värdegrund och likabehandling

Har din skola en fungerande likabehandlingsplan som kan användas i det vardagliga arbetet?

Tid: Kl. 8.30-10.30
Plats: Kommunhuset, rum 654A (Busbacken)

Mer information


It-inspiratörsdag

En heldag för förskolans, grundskolans och gymnasiets it-inspiratörer.

Tid: Kl. 8.30-16.30
Plats: Åkersviksskolan

Mer information

 

 

Torsdag 2/11

Mångfaldsdagen 2017

En konferensdag om mångfald och integration som tillväxtfaktor.

Några föreläsare
– Soran Ismail, Standupkomiker, samhällsdebattör, föreläsare och radioprofil.
– Eva Hamilton, Journalist och verkställande direktör för SVT 2006 – 2014.
– Eva Nordmark, TCOs ordförande.
– Lars Bäckström, Särskild utredare ”Mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända”.
– Carlos Rojas, Analyschef på Sweden Research och författare till boken ”Var går gränsen?” Om flyktingmottagande, öppna hjärtan och systemkollaps.
– Karen Haandrikman, Forskare om ”Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling”.

För anmälan besök Mångfaldsdagen 2017