Anmäl komptensutvecklingsinsats till Pedagog Sundsvall

Fyll i formuläret om du vill lägga ut info på Pedagog Sundsvall om föreläsningar, workshops, pågående nätverk och insatser.
Räkna med att det kan ta upp till en vecka innan din insats publiceras.