Basutbildning kring fritidshemmets uppdrag 2017/18

 

Kurstillfällen

Plats: Nackstaskolan
Tid: Kl. 8.30-11.30

20/10
1/12
19/1
23/2
23/4

Sista anmälningsdatum: 5/10

Huvudsyftet med basutbildningen är att deltagarna ska bli mer insatta och trygga med fritidshemmets uppdrag.

Träffarna kommer att innehålla genomgång och fördjupning i styrdokumenten: Lgr-11, Skolverkets allmänna råd för fritidshem och Sundsvalls kommuns kvalitetsindikatorer för fritidshem. Vi använder oss av olika verktyg i lärandet, ex. observationer och föreställningskartor. Mellan varje träff kommer deltagarna att få uppgifter att genomföra i vardagen. Vid ett tillfälle medverkar en representant från fritidslärarutbildningen på Mittuniversitetet.

Målgrupp: vikarier, assistenter och personer utan fritidspedagog/fritidslärarutbildning.

Ansvarig och eventuella frågor

Anna-Carin Olsson, Barn- Elevhälsa och Skolutveckling
anna-carin.olsson@skola.sundsvall.se
Tfn: 073-270 26 77

Karin Fridholm, Barn- Elevhälsa och Skolutveckling
karin.fridholm@skola.sundsvall.se
Tfn: 070-283 53 31


Detta formulär är inte längre tillgängligt.