Betyg och bedömning på Hedbergska

  • 2 februari 2016 09:58
  • Publicerat av: Redaktionen

Barbro Bergman och Gisela Annerstedt är två lärare som arbetar på Sundsvalls Gymnasium, Hedbergska. De fick, tillsammans med sin förstelärarkollega Madelén Bergström i uppdrag av sin skolledning att utforma en kompetensutvecklingsinsats på skolan som skulle handla om bedömning och sambedömning, vilket är ett prioriterat område i kommunen.

Gruppen bestämde sig för att bygga på den utbildning i betyg och bedömning som Skolverket anordnar och som Madelén och Gisela gick tillsammans med några kollegor. Den här utbildningen är en webbaserad distansutbildning som ges via Karlstad Universitet med bland andra Christian Lundahl och Pernilla Lundgren som kursansvariga.

Göra eleverna medvetna

Hittills har man på Hedbergska förfogat över en halv utvecklingsdag som all pedagogisk personal på skolan spenderade med att se på några korta filmer med bedömningsrelaterat innehåll med tillhörande diskussioner i bänkraderna och under fikat. En av filmerna handlar om vad elever tror att lärare bedömer och ganska ofta är det saker som varken bör eller får bedömas. Både Gisela och Barbro ställde samma fråga till sina egna elever och fick liknande svar som eleverna på filmen gav, till exempel att lärare bedömer om man sitter stilla, om man är närvarande och om man är trevlig mot läraren. Det här sätter fingret på det här med tydlighet, säger Gisela och Barbro: ”Vi måste bli tydligare gentemot eleverna och berätta vad som förväntas och vad vi bedömer och göra eleverna medvetna”. En utmaning i bedömningsarbetet är att göra det viktiga bedömbart och inte bedöma det som är lätt att bedöma. Här kommer Gisela in på det som pedagogikprofessorn Dylan Wiliam kallar backward design, vilket innebär att man börjar sin planering med att fundera över vad som ska bedömas och sedan utforma sin undervisning utifrån det.

Arbetet fortsätter

Arbetet med betyg och bedömning på Hedbergska fortsätter. På utvecklingsdagen i höstas satte sig arbetslagen på skolan i lärande samtal kring filmerna och kring ett par kapitel i Skolverkets publikation Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. Den samlade dokumentationen av de lärande samtalen ska nu sammanställas och den fortsatta kompetensutvecklingen ska bygga på de mönster som man kan se däri. Det kanske blir ett gemensamt tag kring öppna klassrum, vilket några lärare på Samhällsvetenskapsprogrammet har börjat med. Samtalen som följer på att man har besökt varandras undervisning kan bland annat leda till att man skapar ett gemensamt professionellt språk kring bedömning. Barbro har i sin undervisning undersökt det här med kamratbedömning och fått goda erfarenheter. Kanske blir detta ett fokus för hela skolan?

Det ska bli spännande att följa Hedbergskas arbete kring betyg och bedömning framöver. Vi önskar Barbro, Gisela och Madelén samt all personal lycka till och hoppas och tror att deras professionella lärande bär frukt i form av högre måluppfyllelse och likvärdighet i elevernas utbildning, vilket ju är syftet med den här satsningen.

Text och foto: Pål Christensson

Kategorier:
Barn-, elevhälsa och skolutveckling Bedömning för lärande Gymnasieskolan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *