CFK- Centrum för kunskapsbildning

Verksamheterna i CFK ska komplettera och förstärka förskolornas och skolornas egna kompetenser och resurser. För att tillsammans bidra till alla barn och elevers lärande och utveckling.