Uppdragsförfrågan, Barn-, elevhälsa och skolutveckling

Uppdragsförfrågan tas emot av det arbetslag som jobbar mot just er förskola/skola och av cheferna inom Barn-, elevhälsa och skolutveckling. Arbetslaget och cheferna resonerar om
uppdragsförfrågan och bestämmer vem eller vilka som har bäst kompetens att ta sig an uppdraget.

Vi återkopplar till er så snart som möjligt, senast inom två veckor. I flera av uppdragen skriver vi en överenskommelse med er, så att vi vid uppdragets slut också kan utvärdera insatsen.

Öppna Uppdragsförfrågan [ länk till intranätet: Inloggad ]