Våra arbetslag

Förskolan Norra

Annika Nilsson, pedagogista – Arbetslagsledare

Elisabeth Hellström, specialpedagog

Sofia Montaigne, specialpedagog

Anna-Maria Henriksson, specialpedagog

Förskolan Södra

Helena Martinsson, specialpedagog – Arbetslagsledare

Jenny Borg, specialpedagog

Ulla Jacobsson-Hemgren, specialpedagog 50%

Catrin Hassel, pedagogista

Martina Unger, pedagogista

Övergripande kompetenser förskolan

Katarina Nygren, logoped

Caroline Lovén, socionom

Grundskolan Norra

Annika Svensson, utvecklingspedagog – Arbetslagsledare

Anna Edström, Närvaroteam

Johan Holm, Närvaroteam

Pål Christensson, utvecklingspedagog

Fredrik Nilsson, Stöd i klass

Anna-Lena Unnis, Stöd i klass/Närvaroteam

Jeanette Stenwall, psykolog

Emelie Boman, psykolog

Stefan Bergman, psykolog(50% gymnasiet)

Ewa Nässén Carlsson, specialpedagog

Erik Wieslander, logoped

Anna-Karin Modin Edström, Skoldatateket

Grundskolan Södra

Karin Svanberg, Närvaroteam – Arbetslagsledare

Anna-Carin Olsson, utvecklingspedagog

Camilla Wiksten Melander, stöd i klass

Maria Svansdottir Sundberg, stöd i klass

Carin Hammarström, specialpedagog

Åsa Hoffman, specialpedagog

Birgitta Fagerström, psykolog

Maria Berglind, psykolog

Runa Eriksdatter Gejllan, PTP psykolog

Hans Burefjord, Skoldatatek

Malin Åström, Skoldatatek

Maja Crona, logoped

Övergripande kompetenser grundskolan

Ingmarie Fanberg, skolkurator, sociala bedömningar särskolan

Jussara Reis Andersson, utvecklingspedagog

Anna-Karin Eriksson, utvecklingspedagog 60%

Karin Fridholm, utvecklingspedagog 30%

Elisabeth Berkö, skolsköterska Hörsel, PMO, HLR

Carina Rick, pedagog, likabehandling/värdegrund

Jenny Hoffman Juhlin, skolläkare

Kerstin Rydeman, skolläkare

Helena Johansson, skolläkare

Anna Jurzyk, skolläkare

Sture Sandström, synpedagog

Catrine Kolbäck, specialpedagog hörsel

Eva Edlund, specialpedagog hörsel