Forskningsavdelningen

Forskningsavdelningen arbetar med att stärka den vetenskapliga grunden för den verksamhet som bedrivs i Sundsvalls förskolor och skolor.

Det görs genom att:

  • ge vetenskapligt stöd till den pedagogiska verksamheten
  • bedriva forskning med relevans för skolans arbete
  • öka intresset och förståelsen av forskning och forskningens betydelse för skolans arbete
  • sprida och kommunicera forskning
  • samarbeta med andra forskare och forskarmiljöer (universitet, nätverk)
  • stödjer och utvecklar det systematiska kvalitetsarbete

Forskningsavdelningens arbete bidrar till att stärka det hälsofrämjande arbetet i förskolor och skolor.