Mediotek Sundsvall

På bloggen Mediotek Sundsvall och Facebook: Medioteket kan du få tips kring film, digitala verktyg och MIK. På Medienavet, vår webbtjänst, kan du boka och streama material med institutionella rättigheter.

Inom vår verksamhet finns också Net21, kommunens it-pedagogiska resurscentrum.
Läs mer om Net21