Digilyft Sundsvall

En kompetensutveckling för pedagoger i skolan

Digilyft Sundsvall innehåller delar som stöttar införandet av G Suite, nya pedagogiska system och en till en lösningar, exempelvis Chromebooks. Fortbildningen utgår från delar av Skolverkets material i Lärportalen kring Digital kompetens. Där vi har använt oss av vissa delar av följande moduler:

  • skolan i ett digitaliserat samhälle
  • kritisk användning av nätet
  • leda och lära i tekniktäta klassrum
  • digitalt berättande
  • säker användning av nätet

Om ett arbetslag tycker att någon eller några av Skolverkets moduler är intressanta och vill jobba vidare med dem är det en extra bonus!

Inför varje träff är tanken att deltagarna har tagit del av materialet kring en viss modul på egen hand. Det finns sedan diskussionsfrågor som man tillsammans diskuterar kring. Det ingår även en praktisk uppgift som är tänkt att genomföras med de egna eleverna inför nästa träff. Dokumentation om hur det gick i den praktiska uppgiften skrivs direkt i ett dokument för respektive träff.

 

Upplägg

Handledare är skolans it-inspiratör/er. Materialet kommer it-inspiratören att få tillgång till när skolan går in i Digilyft Sundsvall.

En lämplig storlek på grupperna är 8-10 personer. Det kan vara positivt med olika
ämnesföreträdare i gruppen, även arbetslag är bra om de deltar i samma grupp.

Sju träffar som sprids ut under ett läsår. Varje träff har en teoretisk del och en praktisk
pedagogisk del. Mellan varje träff finns ungefär tre veckor för den pedagogiska uppgiften som ingår.

Tid för träffarna är två timmar, där 30 minuter avsätts till hur uppgiften från föregående träff har klarats av. Därefter teori kring nästa träff, samt planering av en aktivitet. Det kommer även att vara en del kortare inläsningsmaterial.

Att notera är att Digilyft Sundsvall, trots namnet inte är att jämföra med till exempel Läslyftet och Matematiklyftet när det gäller arbetsinsats.

Anmäl intresse till: helene.oskarsson@sundsvall.se