Digitala lärresurser

En digital lärresurs kan vara allt från ett läromedel, till hela webbplatser. Det kan vara verktyg för publicering, för att utvärdera, öva och mycket, mycket mer. På denna sida försöker vi samla en del av det stora utbud som finns.