Digitala verktyg i grundskolan 2017/18

Kurstillfällen

Plats: Mediotek Sundsvall, Magasinsgatan 12
Tid: Kl. 14.30-16.00

Träff 1, uppstart – 30/8
Träff 2 – 11/10
Träff 3 – 15/11
Träff  4 – 17/1
Träff  5 – 28/2
Träff 6 – 18/4
Träff 7, avslutning – 23/5

En grundkurs i användandet av digitala verktyg i den pedagogiska vardagen. Kompetensutveckling i nätverksform under läsåret 2017/18.

Dagens digitala lärverktyg skapar nya möjligheter att träna kompetenser som samarbete, producera för mottagare, använda text, bild, ljud och film för sitt producerande och skapande. För att ge alla elever möjligheter att använda sig av IT i sin inlärning och en likvärdig utbildning i Sundsvalls kommunala grundskolor erbjuds nu pedagoger denna grundkurs.

 

Mål

Att införa digitala verktyg som en naturlig del i elevernas skolvardag för att på så sätt öka måluppfyllelsen.

 

Förutsättningar

Ansvarig rektor ansvarar för att deltagande pedagog/er:

  • Får tillgång till ett digitalt lärverktyg (dator/lärplatta) per person.
  • Får tillgång till litteratur som ska läsas.
  • Ges möjlighet att delta i kursens träffar.

 

Upplägg

  • Sju kursträffar under läsåret.
  • Litteratur Patricia Diaz (2012) Webben i undervisningen, Studentlitteratur.
  • Reflektioner utifrån texter och praktisk erfarenhet i klassrummet under arbetets gång.
  • Mellan träffarna arbete i sin verksamhet utifrån uppgifter.

 

Kontakt

Peter Blomqvist, Net21 och Stöde skola
E-post: peter.blomqvist@skola.sundsvall.se

 

Sidansvarig
Helene Oskarsson