I höst startar vi upp ett nytt ungdomsfullmäktige – vill du och din klass vara med?

  • 17 augusti 2017 13:35
  • Publicerat av: Sofia de Wall

I våras genomfördes Sundsvalls andra ungdomsfullmäktige och det blev väldigt lyckat! Elever från tre olika skolor presenterade åtta förslag för ett hållbarare Sundsvall. I höst är det dags för ytterligare ett ungdomsfullmäktige! Uppstart är den 27 september. Anmäl ditt intresse senast den 8 september! Ungdomsfullmäktige kommer att hållas den 17 maj 2018.

Nu har du som lärare chansen att ge eleverna en möjlighet att lära sig mer om politik genom att arbeta med kommunpolitiken på riktigt i undervisningen. Våra politiker vill ha ungdomars hjälp att hitta lösningar till de prioriterade uppdragen i mål- och resursplanen (MRP, kommunen långsiktiga budget): jobb och näringsliv, en likvärdig skola och goda livsvillkor.

Din klass kommer då att få delta i ett ungdomsfullmäktige, med direkt koppling till Sundsvalls kommunfullmäktige, under det här läsåret. Målgruppen är elever från årskurs 6 till gymnasiet.

Röster om ungdomsfullmäktige

”Det här blir något annat än att vara i klassrummet. Det bästa med denna resa har varit att se elevernas engagemang i sina självvalda frågor. Frustration över att ”politikerna inte gör tillräckligt” har exempelvis framkommit vid flera tillfällen. Eleverna har djupdykt i sina frågor och ställt politiker och tjänstemän till svars. Eftersom processen varit lång har också nya infallsvinklar tillkommit. Nya perspektiv.”
Lollo Rhodén, SO-lärare, Heliås Sidsjön

”Om fler skulle få chansen att vara med ungdomsfullmäktige så tror jag att resultaten i Sundsvalls kommun skulle öka och eleverna skulle bli allmänt engagerade istället för att bara läsa en bok och göra ett prov i samhällskunskap”
Alva, Nivrenaskolan 8E.

Läs artikeln om Ungdomsfullmäktige här på Pedagog Sundsvall
eller se en kort film på Facebooksidan Förskolor och skolor i Sundsvalls kommun

Vad kommer ni att göra?

Dina elever i din klass bildar tillsammans med upp till tre andra klasser ett ungdomsfullmäktige. Det betyder att eleverna först får en introduktion med hjälp av politiker och personal från kansliet.

Därefter arbetar de gruppvis i klassen med något av de prioriterade MRP-uppdragen som de själva väljer. Det kan vara samma uppdrag i klassen eller så kan det bli flera team i klassen som jobbar med olika uppdrag. Det avgörs av elevernas intressen.

Elevernas uppdrag blir sedan att konkretisera ett förslag till en lösning till det behov och den målgrupp som MRP-uppdraget beskriver. När varje klass har beslutat om några ärenden kommer eleverna att få framföra, debattera och ha omröstning om dessa i ett ungdomsfullmäktige som leds av Kommunfullmäktiges ordförande, Arianne Sundman.

Vid två tillfällen samlas alla deltagande elever och lärare. Det mesta av arbetet i processen lägger ni in i undervisningen på det sätt som passar er. Politiker, kanslipersonal, demokratisamordnare och processledare för värdeskapande lärande finns som stöd i detta arbete i den utsträckning ni känner att ni behöver.
Läs mer om processen:  Processbeskrivning Ungdomsfullmäktige 2017-2018

Tidplan

27 september kl. 15 – 16.30
Introduktion deltagande lärare.
Plats: Rum 247 i kommunhuset. Det ligger i kommunhusets foajé några trappsteg ovanför receptionen.
16 oktober 12.30 – 15.00
Kick off för alla elever och lärare som bildar årets ungdomsfullmäktige
Plats: Fullmäktigesalen (Kommunhuset)
Information workshop i fullmäktigesalen
”Det politiska systemet och prioriterade utmaningar som vi alla behöver hjälpas åt med”. Den här träffen bokas in individuellt av varje deltagande klass utifrån lämplig dag och tid under höstterminen 2017.
17 maj 2018 kl. 13 – 16.00
Ungdomsfullmäktige
Plats: Fullmäktigesalen, Kommunhuset

Verkar det intressant?

Anmäl ditt intresse senast fredag 8 september till:
vardeskapande@sundsvall.se

Frågor?

Malin Heimer Nilsson
malin.heimer@sundsvall.se
073-275 16 74

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *