Science Center i Ljustadalen har slagit upp portarna

  • 19 december 2016 13:45
  • Publicerat av: Sofia de Wall

Efter månader av förberedelser slog Ljustadalens Science Center upp sina portar den 30 november med en pampig invigning med spännande experiment och 300 lysdioder som eleverna tillverkat.

Satsningen ska väcka elevers intresse för naturvetenskap och teknik i tidig ålder och på ett spännande sätt. Centret är ett samarbete med Technichus i Härnösand och i skrivande stund det enda teknikcentret på en skola av detta slag.
Se Technicus film från invigningen

– Vi behöver prova olika pedagogiska metoder för att öka elevernas intresse för skolämnen och därmed även höja skolresultaten. Det här är en unik satsning som innebär att eleverna i Sundsvalls kommunala skolor får fantastiska möjligheter att stimulera intresset i teknik och naturkunskap, säger João Pinheiro (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Science Center i Ljustadalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunden till teknikcentret är ett uppdrag i Sundsvalls kommuns budget, Mål- och resursplan (MRP) som innefattar en satsning på området Ljustadalen. För budgeten 2016 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att satsa 300 000 kr på Science Center. Barn- och utbildningsförvaltningen genomför samtidigt en förstudie av arbetet med teknikcentret i samarbete med Mittuniversitetet. Den bygger på ett grundläggande antagande om att samskapande bidrar till en ökad känsla av delaktighet, ökad acceptans och ökat engagemang hos alla parter.

– För två år sedan fick vi uppdraget från Barn- och utbildningsnämnden och nu är äntligen lokalerna iordningsställda. Nu fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten och eleverna får nu tillgång till centret. Under våren kommer Informations- och Kommunikationsteknik (IKT) att införas i centret då bland annat Lisa Sällvin, adjunkt på Mittuniversitet, kommer att medverka. Samtidigt påbörjas en följdforskning och utvärdering av en av våra medarbetare på forskningsavdelningen tillsammans med en forskare på Mittuniversitetetet, säger Eva Jönsson, chef för Centrum för kunskapsbildning.

Programmering och kluriga experiment

Teknikcentret bedrivs i de tidigare lokalerna för årkurs 7-9. Skolan är en F-6-skola med integrerad grundsärskola och träningsskola. Skolan inrymmer även kommunövergripande undervisningsgrupper åk 4 – 9. Utrustningen består av kreativ teknik, mekaniska konstruktioner, programmering, kluriga experiment och lärande konstruktion/ Lego.

– Det kommer att vara en fantastisk lärmiljö för eleverna och ett centrum för kreativitet och idérikedom kring tekniska utmaningar. Vår förhoppning är att det blir en skola för framtida ingenjörer och forskare! avslutar Agneta Stenmark.

Ljustadalens Science Center

Här har vi gänget bakom Ljustadalens Science Center. Från vänster: Anna-Lisa Wikström, biträdande rektor Ljustadalens skola, Agneta Stenmark, rektor, Eva Jönsson, chef för Centrum för kunskapsbildning, Anna-Karin Westman, doktor i naturvetenskap, João Pinheiro (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och Sigge Jungell, VD Technicus.

 

Ljustadalens Science Center

Under invigningsdagen av Science Center fick eleverna prova på olika saker. Här ser vi olika skålar med hemligt innehåll som eleverna ska gissa sig till vad det är genom att känna med händerna. Läskigt men spännande.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *