G Suite

G Suite är webbaserade tjänster från Google som är speciellt anpassade för skolan. Det skapar möjligheter till nya arbetssätt, underlättar samarbete och ger en enklare mer effektiv kommunikation.

Det är användarvänligt och anpassat för att man ska kunna arbeta och lära tillsammans. Föräldrar kan vara aktiva i sina barns arbete på ett helt nytt sätt. För elever med särskilda behov finns flera funktioner som underlättar, till exempel talsyntes och stavningsstöd. Vilket också ger en större likvärdighet.

G Suite innehåller funktioner för e-post, videomöten, kalender, textdokument, presentation, kalkyl och formulär. Det finns även en integrerad översättningsfunktion.

Allt är lättåtkomligt, oavsett vilken enhet som används. Som användare har man obegränsad lagring, det är reklamfritt, allt autosparas och det går också att arbeta offline.

 

Pedagogiska fördelar med G Suite

Formativ bedömning

Ett verktyg som skapar större möjligheter till ett bättre lärande. Detta tack vare att material som skapas kan delas med olika parter. Kamratrespons underlättas eftersom flera kan skriva i samma dokument. Det går att gå tillbaka i historiken för att se en process. Som lärare kan du kommentera elevernas arbeta i realtid.

Samarbete

Lärare kan dela gemensamma dokument med uppgifter som elever ska arbeta tillsammans med. Pedagoger och arbetslag kan samarbeta kring till exempel planeringar i de olika verktygen. Protokoll och andra dokument kan delas och flera kan ha behörighet att skriva och ändra.

Ordning

Den digitala hanteringen av skolarbeten och inlämningar gör det enklare att hålla ordning. Risken att till exempel dokument ska försvinna minimeras. Det går också att återställa en tidigare version. Hantering av gemensamma foton och filer underlättas då de kan lagras och delas gemensamt med dem som ska ha tillgång till det.

Hösten 2017 beräknas ett större införande ske av G Suite inom Barn- och Utbildning i Sundsvall. Information och fortbildning kring införandet genomförs av Net21- ansvariga och Pior, i samarbete med it-inspiratörer på förskolor och skolor.

Mer information om G Suite i Sundsvall samt instruktioner och tips hittar du på webbplatserna för pedagoger och för elever.

 

Kontakt

Ylva Holm, Net21
E-post: ylva.holm@skola.sundsvall.se

Heléne Oskarsson, Net21
E-post: helene.oskarsson@skola.sundsvall.se

Katarina Eriksson, it-strateg Barn och Utbildning
E-post: katarina.z.eriksson@sundsvall.se