G Suite

Under 2018/19 genomförs ett större införande av G Suite till skolorna i samband med övergången till Vklass som pedagogiskt stödsystem. Från april 2018 har all personal och alla elever i Sundsvalls kommunala skolor tillgång till G Suite.

Information och fortbildning kring införandet genomförs av Net21- ansvariga och Pior, i samarbete med it-inspiratörer på förskolor och skolor.

Mer information om G Suite i Sundsvall samt instruktioner och tips hittar du på webbplatserna för pedagoger och för elever.

 

Kontakt

Ylva Holm, Mediotek Sundsdvall
E-post: ylva.holm@sundsvall.se

Heléne Oskarsson, Mediotek Sundsdvall
E-post: helene.oskarsson@sundsvall.se

Katarina Eriksson, it-strateg Barn och Utbildning
E-post: katarina.z.eriksson@sundsvall.se