G Suite 2017/18

Hösten 2017 beräknas ett större införande ske av G Suite inom Barn- och Utbildning i Sundsvall.

G Suite är det som förut hette GAFE – Googles tjänst för utbildningsinstitutioner. Under hösten 2016 genomfördes piloter med G Suite i Sundsvalls kommunala skolor där utvärderingen var mycket positiv från lärare och elever. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2016 att gå vidare med G Suite. Våren 2017 utvidgades användningen med tre klasser på olika skolor, och nu är det alltså dags att starta upp i lite större skala.

Information och fortbildning kring införandet genomförs av Net21- ansvariga och Pior, i samarbete med it-inspiratörer på förskolor och skolor.

Mer information om G Suite i Sundsvall samt instruktioner och tips hittar du på webbplatserna för pedagoger och för elever.

 

Kontakt

Ylva Holm, Net21
E-post: ylva.holm@skola.sundsvall.se

Heléne Oskarsson, Net21
E-post: helene.oskarsson@skola.sundsvall.se

Katarina Eriksson, it-strateg Barn och Utbildning
E-post: katarina.z.eriksson@sundsvall.se