Att lyckas i skolan och vårdnadshavarnas viktiga roll

31 oktober, 2017 kl.13:00 - 16:00
Åkersviksskolan, Aulan, Sundsvall, 85237

Fil. dr. Ann S. Pihlgren föreläser om vårdnadshavarnas viktiga roll som partner i barnets/elevens utveckling och lärande. Våra styrdokument betonar på flera ställen hur viktigt det är för elevens lärande och utveckling att vårdnadshavarna är delaktiga i och samverkar med skolan. Föreläsningen ger en inblick i aktuell forskning kring detta område och försöker besvara några … Fortsätt läsa Att lyckas i skolan och vårdnadshavarnas viktiga roll