Den svårfångade motivationen och dess betydelse för elevers lärande

30 oktober, 2017 kl.08:30 - 10:00
Åkersviksskolan, Aulan, Sundsvall, 85237

Föreläsning med Joanna Giota, professor på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet. Att fånga vad som motiverar elever till att lära eller inte lära i skolan är inte alltid lätt då motivationen varierar över tid och enligt klassrumssituationen. Ändå visar forskning på vissa undervisningspraktiker och arbetssätt som främjar elevers motivation att lära och … Fortsätt läsa Den svårfångade motivationen och dess betydelse för elevers lärande