Elever som utmanar, föreläsning 3/3: Utmaningar i hem och förskola

1 november, 2017 kl.18:00 - 20:00
Hedbergska Aula

David Edfelt, leg. psykolog, författare, handledare, utbildare och föreläsare, föreläser tre gånger med olika fokus. Föreläsning 3: Utmaningar i hem och förskola - Att hantera och förebygga problemskapande beteenden hos barn i förskoleåldern. För en del barn innebär vardagen i såväl hem som skola stora utmaningar. Många av de situationer vuxna upplever svåra att hantera … Fortsätt läsa Elever som utmanar, föreläsning 3/3: Utmaningar i hem och förskola