Elever som utmanar verksamheten, föreläsning 2/3: Lågaffektivt bemötande i skolan

1 november, 2017 kl.13:30 - 16:30
Hedbergska Aula

David Edfelt, leg. psykolog, författare, handledare, utbildare och föreläsare, föreläser tre gånger med olika fokus. Föreläsning 2: Lågaffektivt bemötande i skolan - Att hantera utagerande beteende och utbrott. För en del elever är skolvardagen fylld av utmaningar. Konflikter och frustration kan uppstå i många situationer. I vissa fall är det lätt att se vad det … Fortsätt läsa Elever som utmanar verksamheten, föreläsning 2/3: Lågaffektivt bemötande i skolan