Elever som utmanar verksamheten, föreläsning 1/3: Konsten att styra sig själv i skolan

1 november, 2017 kl.10:00 - 12:30
Hedbergska Aula

David Edfelt. leg. psykolog, författare, handledare, utbildare och föreläsare, föreläser tre gånger med olika fokus. Föreläsning 1: Konsten att styra sig själv i skolan - Att förebygga problemskapande beteenden. Många elever upplever återkommande misslyckanden i vardagliga skolsituationer. Det gäller såväl elever med som utan diagnoser. Som pedagog är det viktigt att förstå vad som leder till … Fortsätt läsa Elever som utmanar verksamheten, föreläsning 1/3: Konsten att styra sig själv i skolan