Värdegrund och likabehandling

1 november, 2017 kl.08:30 - 10:30
Busbacken, Kommunhuset BoU, SUNDSVALL, 85185

Har din skola en fungerande likabehandlingsplan som kan användas i det vardagliga arbetet? Välkomna till ett möte som behandlar arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, men som även berör skolans demokratiska uppdrag och yttrandefrihetens gräns. Ledare: Jonas Larsson och Carina Rick. Kontaktperson Jonas Larsson, CFK jonas.larsson@sundsvall.se 072-147 06 33