Gemensamma licenser i Sundsvalls skolor

Här hittar du programvaror och onlinetjänster som Sundsvalls kommuns skolor har kommunlicenser för. Det vill säga att alla elever och pedagoger i Sundsvalls kommunala skolor har tillgång till dessa tjänster och program. Vissa av programmen kontaktar du bara Servicecenter IT,  anger datornamn på den dator du vill ha programmet till och andra hjälper en kontaktperson dig igång med. Läs mer om varje programvara under respektive rubrik. För kurser och utbildningar i de olika verktygen kontakta oss på Medioteket så hjälper vi dig vidare.

10 Fingrar

10 Fingrar är ett tangentbordsträningsprogram för PC.
Läs mer om programmet på MV-Nordics hemsida.
10 Fingrar beställer du från Servicecenter IT. Glöm inte att uppge datornamn på den dator som du vill ha programmet på när du beställer det.

 Bliss, Pictogram och Ritade tecken

Sundsvalls kommun prenumererar på tre onlinetjänster för kommunikationsstöd.
Läs mer om programmen på respektive hemsida.
Bliss Online www.blissonline.se
Picto Online www.pictoonline.se
Ritade Tecken www.ritadetecken.se

För att få tillgång till inloggning kontaktar du Medioteket mediotek@sundsvall.se 
– För hjälp med hur du kan använda programmen och tjänsterna, kontakta Skoldatateket skoldatatek@skola.sundsvall.se

Claro valfrihet

Talsyntes till dator, ChromeBook och iPad.Talsyntes används för att läsa upp text, i dokument och webbsidor. Läs mer om programmet hos Svensk Talteknologi 

 • Claro Valfrihet till PC beställer du från Servicecenter-IT . Glöm inte att uppge datornamn på den dator som du vill ha programmet på när du beställer det.
 • Claro Valfrihet Chrome för bla. chromebook är aktiverat i GoogleChrome för alla som loggar in med edu-konto.
 • För att få tillgång till Claro Valfrihet till IPad kontaktar du Medioteket. mediotek@sundsvall.se
  För hjälp med hur du kan använda Claro Valfrihet kontakta Skoldatateket.

 

Dolphin EasyReader

EasyReader ger dig möjlighet att samla talböcker från Inläsningstjänst och Legimus i din dator. Läs mer om programmet på Dolphins hemsida:
https://yourdolphin.com/easyreader .
EasyReader till PC beställer du från Servicecenter-IT  . Glöm inte uppge datornamn på den dator du vill ha programmet på.
För hjälp med hur du kan använda Easy reader kontakta Skoldatateket.

G-suite

G Suite är webbaserade tjänster från Google som är speciellt anpassade för skolan. Det skapar möjligheter till nya arbetssätt, underlättar samarbete och ger en enklare mer effektiv kommunikation.

G Suite innehåller funktioner för e-post, videomöten, kalender, textdokument, presentation, kalkyl och formulär. Det finns även en integrerad översättningsfunktion. Allt är lättåtkomligt, oavsett vilken enhet som används.

Som användare har man obegränsad lagring, det är reklamfritt, allt autosparas och det går också att arbeta offline. Alla elever och all personal har ett G Suite-konto.


Inläsningstjänst

Inläsningstjänst erbjuder ljudversion av den tryckta boken, i huvudsak läromedel. Läs mer om programmet på ILT´s hemsida https://www.inlasningstjanst.se
Alla pedagoger kan ha ett eget konto och därifrån skapa elevkonton.
För att få inloggning kontaktar du Medioteket.

 

Inläst skönlitteratur finns i Legimus www.legimus.se (för dig som har en läsnedsättning). För att få tillgång till Legimus kontaktar du ditt bibliotek.För hjälp med hur du kan använda Inläsningstjänst kontakta Skoldatateket.

Inprint 3

InPrint 3 är ett program för dig som vill skapa material för utskrift med bild- och symbolstöd, scheman, pekkartor, arbetsblad, instruktioner, sociala berättelser. I programmet finns även färdiga mallar och inspirationsmaterial.

InPrint3 finns tillgängligt för alla elev- och personaldatorer. Hos Symbolbruket kan du läsa mera om programmet. InPrint3 beställer du från Servicecenter IT.

För hjälp med hur du kan använda Inprint 3 kontakta Skoldatateket.

Kikora

Kikora är ett webbaserat färdighetsträningsprogram i matematik. I Kikora får elever tillgång till över 30,000 uppgifter i olika nivåer, så att undervisningen kan skräddarsys efter elevernas behov. Kikora har uppgifter för både mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet Ma1. Kikora har du som jobbar som lärare i Sundsvalls kommun direktinloggning till via Skolfederation. Välj bara logga in och alternativet Skolfederation. Ange dina inloggningsuppgifter du använder när du loggar in på din dator eller i First Class. Behöver du veta mera om Kikora eller lära dig hantera programmet kontakta Medioteket.

Lexia och Provia

Lexia och  Provia är en onlinetjänst för språklig färdighetsträning. Med Provia kan du testa dina elevers språkliga förmåga och utifrån testresultatet får du förslag på övningar för eleven att jobba med i Lexia.

Alla pedagoger kan ha ett eget konto och därifrån skapa elevkonton. Lexia och Provia är helt webbaserat och det enda du behöver är en inloggning. Din inloggning får du genom att kontakta Medioteket.

För hjälp med hur du kan använda Lexia och provia kontakta Skoldatateket.

Lynx interaktiv tavla

Lynx är en programvara till våra datorer och projektorer som gör tavlan interaktiv.  Här hittar du instruktionsfilmer  för Lynx. Lynx beställer du från IT-service. Glöm inte att ange ditt datornamn. Behöver du ytterligare stöd kring Lynx kontakta Medioteket.

SpellRight

SpellRight är ett rättstavningsprogram på engelska, utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter.
Sundsvalls kommun har tillgång till programmet för Pc, Mac och i GoogleChrome.

 • SpellRight för PC beställer du från Servicecenter IT.
 • SpellRight för Chrome är aktiverat när du loggar in i Chrome med .edu-konto.
 • För att få tillgång till SpellRight för Mac, kontakta Medioteket.

 

Stava rex

Stava Rex är ett rättstavningsprogram, utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter.
Sundsvalls kommun har tillgång till programmet för PC, Mac och i GoogleChrome.

 • Stava Rex för PC beställer du från Servicecenter IT..
 • Stava Rex t för Chrome är aktiverat när du loggar in i Chrome med .edu-konto.
 • För att få tillgång till Stava Rex för Mac, kontakta Medioteket.

 

Studiestöd på modersmål

Studiestöd har du tillgång till när du loggar in på Inläsningstjänst.
Den erbjuder inlästa läromedel med Studiestöd på modersmål.

Tjänsten finns tillgänglig på dari, tigrinja, arabiska och somaliska.
Listan med läromedel uppdateras kontinuerligt.
För att få inloggning kontaktar du Medioteket.


SymWriter 2

SymWriter 2 är ett ordbehandlingsprogram med möjlighet att skriva med symbol- och talstöd.
SymWriter2 finns tillgängligt för alla elev- och personaldatorer inom Barn och utbildningsförvaltningen.
SymWriter2 för PC beställer du från IT-service.

 

Widgit online

Widgit Online är en onlinetjänst ett ordbehandlingsprogram med möjlighet att skriva med symbol- och talstöd kombinerat med ett verktygsprogram för att skapa bildkort, rutnät, scheman, arbetsblad mm. http://symbolbruket.se/produkter/widgitonline

För att få tillgång till Widgit Online kontaktar du Medioteket eller den kontaktperson som finns på din skola.

Widgit writer

Widgit Writer för iPad, är en app där du kan skriva med både symbolstöd och talstöd.
Inloggningen är kopplad till Widgit Online.
Appen kostar f.n. 10 kr som skolan bekostar.
För att få tillgång till Widgit Writer kontaktar du Medioteket  eller den kontaktperson som finns på din skola.

För hjälp med hur du kan använda Widgit online och Widgit Writer  kontakta Skoldatateket.

Hemlicenser

Hemlicens finns för några program. Det innebär att elever som använder programmen i skolan också får installera dessa i sin hemdator:
– ClaroRead  /WordRead Plus, EasyReader,  StavaRex och SpellRight.
För att få inloggning kontaktar du Medioteket .