Kollegialt lärande

Vad händer egentligen i klassrummet? Hur går undervisningen till? Vad fungerar och vad fungerar inte? Dörren till klassrummet är stängd och det är ovanligt att lärare talar med varandra om sin undervisning, påpekar den nyzeeländske forskaren John Hattie i ”Visible learning”.

När lärare tillsammans med kolleger analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt. Att diskutera och arbeta tillsammans är på många skolor självklart redan i dag. Det som forskningen nu presenterar är vikten av långsiktighet, systematik och fokus i det kollegiala samtalet.

Läs mer på Skolverkets webbplats: Kollegialt lärande – nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling

Hjälp med att hitta strukturer för kollegialt lärande

Barn-, elevhälsa och skolutveckling kan hjälpa till att hitta strukturer för kollegialt lärande, rutiner för dokumentation och kvalitetsuppföljning, analysera resultat eller utveckla lärmiljöer.

Det finns ett antal olika metoder som skulle kunna samlas under termen kollegialt lärande, till exempel lärgrupper, pedagogisk dokumentation, learning study, auskultation med återkoppling och kollegial handledning. Vilken modell man väljer för sin förskola/skola måste bero på förutsättningar och vad som passar bäst.

Verktyg som främjar det kollegiala lärandet

Lärande samtal
Föreställningskarta
Tabellmodellen
Viktningsmetoden
Dokumentationsmall

Se Skolverkets film: Kollegialt lärande formativ bedömning

Filmen fördjupar förståelsen av påverkansfaktorerna ”kollegialt lärande” och ”formativ bedömning”.