Share and learn

Under Mittlärande 2017 så organiserade Barn-, elevhälsa och skolutveckling fyra samtal med fyra olika fokusområden. Så gott som alla samtalsdeltagare föreläste själva under Mittlärande och deras innehåll kopplades in i samtalen vi hade. Vi kallar konceptet share and learn.

Fokus: Lärmiljö

Fokus: Skolbibliotekets roll

Fokus: Elevhälsa

Fokus: Digitalisering

 

HR-avdelningen hade också sittningar av liknande karaktär. Här låg fokuset på organisation ur olika perspektiv. Moderator var Magnus Blixt, Glömstaskolan. Lars Karlstrand, skoldirektör Sundsvalls kommun, beskrev sin syn på organisation av Barn, och utbildningsförvaltningens arbete ur olika synvinklar.

Organisatorisk/strukturell miljö

Social/kulturell miljö

Sidansvarig
Mjörnheim