Medienavet och GDPR

  • 23 maj 2018 09:33
  • Publicerat av: Maria Granqvist

Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR ställer högre krav på hur vi som organisation behandlar personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum (sex siffror), kommun och arbetsplats. Syftet med en sådan behandling är för att kunna bedriva vår verksamhet, dvs att låna ut och/eller strömma film, böcker och annat pedagogiskt material. Ditt födelsedatum behöver vi för att hantera åldersgränser på vårt material. Du har rätt att när som helst begära att dina uppgifter tas bort ur våra register. Men det innebär också att du inte längre kan vara kund hos oss. Vi sprider aldrig dina personuppgifter vidare och våra register är bara tillgängliga för oss och för leverantörer av det system vi använder.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att skicka e-post till oss mediotek@sundsvall.se . Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *