År 4 till 6

Här hittar du material som kan passa att jobba med området källkritik och Medie- och informationskunnighet i r 4 till 6. Det är viktigt att väcka barn och elevers reflektionsförmåga och göra dem medvetna om vad lätt det är att luras med bilder och texter idag när alla kan publicera texter, bilder och videofilmer på internet. Ett bra sätt att göra det är att göra barnen eller eleverna själv till producenter och publicera eget material på nätet. Har du en årskurs  5 eller 6? Titta gärna på materialet för år 7-gy  i menyn till vänster så kanske du hittar mera att använda.

Filmer

Är det sant? (UR)
Källkritik för yngre elever (Skolverket)
No hatevodden om juridik på nätet (Statens medieråd)

Serien orka plugga från UR har ett antal program om källkritik som egentligen har årskurs 7-9 som målgrupp men som vi tycker passar även för femmor och sexor. Avsnitten heter:

Att dela på internet
Att söka och granska källor
Att tolka bilder
Optimera din sökning
Om digitala fotspår och filterbubblor
Yttrandefrihet

Lektioner och metodmaterial

Kolla källan, Skolverket
Lektionsförslag från Statens medieråd
Propaganda och bilders makt, metodmaterial

Vilja veta -en lektion om vår medievardag
Lektionstips från Christina Löfving: Källkritik
Riktigtsant.se
Lilla viralgranskaren/Metro
Jag <3 Internet, mellanstadiet, Statens medieråd Mediekompass
Bamse och källkritik