Förskolan till år 3

 

Här hittar du material som kan passa att jobba med området källkritik och Medie- och informationskunnighet redan från förskolan. Det är viktigt att väcka barn och elevers reflektionsförmåga och göra dem medvetna om vad lätt det är att luras med bilder och texter idag när alla kan publicera texter, bilder och videofilmer på internet. Ett bra sätt att göra det är att göra barnen eller eleverna själv till producenter och publicera eget material på nätet. Har du en årskurs 3? Titta gärna på materialet för år 4-6 i menyn till vänster så kanske du hittar mera att använda.

Filmer och radio

Reportage och tips

Boka skolbibliotekslektion

Via projektet ”Ett modernt skolbibliotek kan du också boka lektioner kring källkritik. Läs mer på projektets sida.