Skolbibliotek


Just nu pågår projektet ”Ett modernt skolbibliotek” här i Sundsvalls kommun. Vi ska lyfta och aktualisera skolbiblioteksfrågan, samt arbeta fram en gemensam helhetsidé för skolbibliotek i Sundsvalls kommunala skolor. Projektet drivs av Mediotek Sundsvall i samarbete med Sundsvalls stadsbibliotek.

Tanken med helhetsidén är att lägga en gemensam grund för vad vi menar med skolbibliotek. Därefter är det fritt för varje skola att bygga vidare utifrån sina egna förutsättningar och sitt eget arbetssätt.

Bokningsbara lektioner

Vi har tagit fram en struktur för skolbibliotekslektioner. De cirka tjugo lektionerna är skapade i ett projektsamarbete mellan Mediotek Sundsvall och Sundsvalls stadsbibliotek och innefattar läsfrämjande, medie- och informationskunnighet (MIK), litteratur & läslust samt bibliotekskunskap.  Du bokar dessa lektioner kostnadsfritt som en extra resurs till din dagliga undervisning.

Dessa lektioner kan du boka

Lektionerna kommer främst att bemannas av personal från Sundsvalls stadsbibliotek.

Strukturen blir ett verktyg för att ta reda på hur varje skola i kommunen arbetar med skolbibliotek. Tanken är att om det finns delar av strukturen som skolan saknar eller behöver öka sin kompetens kring ska de kunna få hjälp med detta från Skolbiblioteksprojektet i form av bokningsbara lektioner. Genom bokningarna kommer vi i vår tur kunna kartlägga vad som redan görs på skolorna, men även se om strukturen täcker in alla behov eller om fler lektioner behöver läggas till. Det blir ett sätt att ta ut ny riktning i så fall.

Bokningen rent praktiskt

Du som lärare/pedagog fyller själv i ett formulär för att boka en lektion. Ange det datum som du vill att lektionen ska hållas. Därefter kommer du att bli kontaktad av den som ska hålla i lektionen. Då bekräftar ni om det är möjligt att hålla lektionen på just det datum du önskade. Tillsammans bestämmer ni också var lektionen ska hållas och hur den ska utformas.

Bokningsformulär: skolbibliotekslektioner