Boka lektion

Du som är lärare/pedagog har möjlighet att kostnadsfritt* boka skolbibliotekslektioner.
Lektionerna kommer huvudsakligen att bemannas av personal på Sundsvalls stadsbibliotek.

*Friskolor betalar 800 kr per lektion.
Priset är uträknat i förhållande till det kommunala avtalet.