Bokningsbara skolbibliotekslektioner

MIK: Medie- och informationskunnighet

Medie- och informationskunnighet hjälper eleven att förbereda sig inför att leva och verka i samhället. MIK ger eleven kännedom om teknik, informationssökning, källkritik, källhänvisningar, samt inblick i möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation. MIK är allt från att förstå vad en källa är, hur internet fungerar, informationssökning i olika medier. Att kunna sovra bland stora informationsmängder och prova källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Exempel på lektioner inom MIK

 • Förskola: Källkritik – Källkritik på ett lekfullt sätt.
 • Årskurs F-1: Vad är fakta? Introduktion för förskoleklass -1:an – Eleven får bekanta sig med begreppen fakta och källa. Pedagoger får också förslag på hur man kan jobba vidare med begrepp som internet, dator m.m.
 • Årskurs F-3: Källkritik – Eleven lär sig grunderna i ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Årskurs 3-4: Informationssökning: Hur börjar man? Introduktion för årskurs 3-4  – Eleven får bekanta sig med begreppen informationssökning, sökord och mindmap.
 • Årskurs 4-6: Källkritik – Eleven lär sig grunderna i ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Årskurs 4-6: Hur är man schysst på nätet? Om Nätetikett/Nätmobbning – Här vill vi undersöka möjligheten till att samordna resurser och arbetet kring motverkande arbete mot kränkningar på nätet på skolorna. Anmäl ditt intresse och berätta lite om hur ni tänker jobba kring nätetikett/nätmobbning.
 • Årskurs 7-9: Upphovsrätt och Creative Commons – Eleven får kunskap om upphovsrätten, tips på hur man kan hitta och skapa under Creative Commons.
 • Årskurs 7-9: Källkritik/sökteknik/källhänvisning – Eleven lär sig grunderna i ett källkritiskt förhållningssätt, några enkla söktekniker samt hur man gör källhänvisningar.

Litteratur och läslust

Litteratur och läslust ger eleven ett varierat utbud av litteratur och möjligheter till att utveckla sin språkliga förmåga genom att samtala, läsa och skriva. Litteratur och läslust innehåller klassuppsättningar med lärarhandledning och läsfrämjande aktiviteter samt verktyg för att läsa på olika sätt.

På Medienavet kan du boka klassuppsättningar av böcker, läs-en-filmlådor samt andra boklådor. Du hittar alla lådor samlade under ”Låna en låda”.

Exempel på lektioner inom Litteratur och Läslust

 • Bokprat – Metoden går i korthet ut på att en eller flera boktitlar väljs ut och presenteras för eleverna; Vad handlar boken om? Var och när utspelar den sig? Vilken är huvudpersonen och temat? Högläsning ur böckerna är också ett alternativ. Bokprat ska förmedla entusiasm inför läsning och hjälpa läsare att hitta böcker de tycker om. Samtalen kan handla om både skönlitteratur och facklitteratur. Bokpraten kan även delas upp i ämnen beroende på årskurs.
 • Bokcirklar – På ett lustfyllt sätt får eleverna samlas kring läsning och samtal. Böckerna är noga utvalda och presenteras via bokprat för eleverna.
 • Författarbesök – Här vill vi undersöka möjligheten till att samordna författarbesök på skolorna. Anmäl ditt intresse och berätta lite hur ni tänker jobba kring författarbesöket.

Bibliotekskunskap

Bibliotekskunskap hjälper eleven att förbereda sig inför att leva och verka i samhället och ger eleven kännedom om bibliotekets funktion och kulturutbud. Bibliotekskunskap är allt från att få hjälp att ansöka om lånekort, visning av bibliotekets lokaler och bestånd till katalogsökning, reservationer, e-resurser och programverksamhet.

Exempel på lektioner inom bibliotekskunskap

 • Introduktion och lånekort
  I samarbete med skolan kan vi erbjuda elever från förskoleklass att ansöka om lånekort på stadsbiblioteket. Klassen bjuds då in till en visning och får information om biblioteket.
 • Katalogsökning och reservation
  Vi visar hur man söker och reserverar böcker.
 • E-böcker och databaser
  Vi berättar om bibliotekets utbud av e-böcker och databaser.

Skolbiblioteksutveckling

 • Rådgivning och information
  Skolorna kan få hjälp att planera och utveckla det befintliga skolbiblioteket och verksamheten. Till exempel: Hur kan ett fungerande lånesystem se ut för vår skola? Vad krävs för att vårt skolbibliotek ska fungera dagligdags? Vad ska vi göra för att vårt skolbibliotek ska bli den pedagogiska resurs som skollagen föreskriver?
 • Kompetensutveckling
  Här kan skolorna få hjälp att utveckla sin kompetens kring till exempel MIK (Medie- och informationskunnighet) och läsfrämjande. Det kan även handla om kompetensutveckling i hur man arbetar i det fysiska biblioteket med uppmärkning och gallring av böcker.