Arkiv

  • handavtryck på is

    Att tänka på vid besök hos oss

    Naturskolan håller i första hand till på Södra Berget och vid Sidsjön. Vi planerar och genomför aktiviteterna tillsammans med er lärare. All aktivitet förutsätter att personal från skolan är med och tar ansvar för eleverna. Vad gäller lämpliga aktiviteter, gruppstorlek, utrustning, eventuella transporter etc så diskuterar vi det vid anmälan och löser det gemensamt med er. Vid […]

    • 9 februari 2016 10:22