• Bokning oktober

  Läser in…

  • 16 februari 2017 12:30
 • Bokning november

  Läser in…

  • 16 februari 2017 12:15
 • Bokning december

  Läser in…

  • 16 februari 2017 12:00
 • Nytt datum för bokning av dagar höstterminen 2017

  Vi håller just nu att se över vårt bokningssystem. Information om hur bokningar ska göras kommer att läggas ut på hemsidan samt på vår Facebooksida under vecka 9. Planen är att det nya bokningssystemet ska vara i bruk den 1 mars 2017 och i och med detta datum är också bokningen av dagar under höstterminen […]

  • 17 januari 2017 13:49
 • handavtryck på is

  Att tänka på vid besök hos oss

  Naturskolan håller i första hand till på Södra Berget och vid Sidsjön. Vi planerar och genomför aktiviteterna tillsammans med er lärare. All aktivitet förutsätter att personal från skolan är med och tar ansvar för eleverna. Vad gäller lämpliga aktiviteter, gruppstorlek, utrustning, eventuella transporter etc så diskuterar vi det vid anmälan och löser det gemensamt med er. Vid […]

  • 9 februari 2016 10:22
 • Sidsjö skidlek

  Skidleken finns intill stora parkeringen vid Sidsjöbacken. Där, på ängarna som sluttar ner mot sjön, finns ett vidsträckt område som är preparerat och iordningställt för lekfull skidåkning. Naturskolan erbjuder låneskidor, pjäxor och stavar samt snöskor till skolelever som inte äger egna. Området är uppdelat i olika delar: I Sluttningen finns startramp, olika slalombanor, portar, tunnlar, […]

  • 9 februari 2016 10:18
 • elever lär sig att ställa i ordning ett basläger

  Alla vinteraktiviteter

  Djurens jul Genom möte med skogsväsen och djur få uppleva skogen på vintern och höra om vad djuren gör på vintern. Skidtur Praktisk genomförande av turteknik och hur man åker skidor med packning i grupp. Iordningställande av basläger; hur lagar man mat på vintern och hur ska man hålla värmen? Vi rör oss i olika […]

  • 9 februari 2016 09:48
 • elev som pysslar med bär och trä utomhus

  Om naturskolan

  Naturen – världens bästa klassrum! Alla barn föds med nyfikenhet och lust att lära och leka, en urkraft lika stark som hunger och törst. Känslan för naturen ligger i våra gener. Trots det så behöver våra barn och ungdomar vägledning ut till naturen. För många barn är skogen och naturen främmande. Därför behövs det mer […]

  • 8 februari 2016 09:18
 • Barmarksaktiviteter

  Vi erbjuder följande barmarksaktiviteter: Artkunskap, Överlevnad, Äventyr, Paddling och Vandring Artkunskap Leta djur och djurspår. Fiska och håva. Bäversafari. Vilka är de 5 stora? Överlevnad Bygge av vindskydd, koja. Hur orienterar man utan karta? Teori om vad som händer med kroppen utan mat. Eldningsteknik och kunskap om bra bränsle. Första hjälpen och kamraträddning i naturen. Matlagning […]

  • 8 februari 2016 09:03