Nätverk it-inspiratörer grundskola

It-inspiratörer i grundskolan är en del av Net21. Varje skola ska enligt barn- och utbildnings it-plan ha minst en it-inspiratör, på större skolor behövs fler. Dessa är länken mellan den egna skolan och Mediotek Sundsvall.

En it-inspiratör ska:

  • Inspirera och uppmuntra användningen av it i undervisningen.
  • Utveckla den pedagogiska verksamheten med hjälp av it.
  • Omvärldsbevaka inom it-området.
  • Leda skolans it-grupp.
  • Föreslå och tillsammans med PIA (pedagogiskt it-ansvarig) och Medioteket genomföra kompetensutveckling av medarbetare inom it.
  • Hålla enhetens it-handlingsplan levande tillsammans med ansvarig rektor.

Under kommande läsår kommer mycket fokus att ligga på G Suite och införandet av det.

Träffar läsåret 2019/20
Plats och tid :  Mediotek Sundsvall, kl. 15.00-16.30

Norra skolområdet
4 september
16 oktober
27 november
29 januari
18 mars
6 maj

Södra skolområdet
11 september
23 oktober
4 december
5 februari
25 mars
13 maj

Ansvarig
Heléne Oskarsson och Ylva Holm
helene.oskarsson@sundsvall.se
ylva.holm@sundsvall.se

Sidansvarig
Helene Oskarsson