Nätverk it-inspiratörer grundskola

It-inspiratörer i grundskolan är en del av Net21. Varje skola ska enligt barn- och utbildnings it-plan ha minst en it-inspiratör, på större skolor behövs fler. Dessa är länken mellan den egna skolan och Net21-ansvariga.

En it-inspiratör ska:

  • Inspirera och uppmuntra användningen av it i undervisningen.
  • Utveckla den pedagogiska verksamheten med hjälp av it.
  • Omvärldsbevaka inom it-området.
  • Leda skolans it-grupp.
  • Föreslå och tillsammans med PIA (pedagogiskt it-ansvarig) och Net21-ansvariga genomföra kompetensutveckling av medarbetare inom it.
  • Hålla enhetens it-handlingsplan levande tillsammans med ansvarig rektor.

Under kommande läsår kommer mycket fokus att ligga på G Suite och införandet av det.

Träffar läsåret 2018/19
Plats och tid :  Mediotek Sundsvall, kl. 15.00-16.00

Norra skolområdet
5 september
7 november
30 januari
8 maj

Södra skolområdet
12 september
14 november
6 februari
15 maj

Vecka 44
Tema Digitalisering, heldagar
30 oktober – Programmering
31 oktober – MIK

Ansvarig
Heléne Oskarsson och Ylva Holm, Net21
helene.oskarsson@skola.sundsvall.se
ylva.holm@skola.sundsvall.se

Sidansvarig
Helene Oskarsson