Nätverk programmering

Sedan hösten 2017 finns ett nätverk kring programmering som vi på Mediotek Sundsvall har bjudit in till. Det är cirka 20-pedagoger från förskoleklass till årskurs 9 som träffas och pratar programmering. På träffarna delger vi varandra tips och erfarenheter från klassrummet och Medioteket bidrar med sin kunskap inom området och visar på det material som finns för utlåning hos dem. Dokumentationen från nätverket hittar du i nätverkets Padlet. Nätverket är nu avslutat och vill du har fortbildning kring programmering kontakta oss gärna mediotek@sundsvall.se