Nätverk programmering

Den 12 september träffades ett 20-tal pedagoger från olika skolor runt omkring i Sundsvall för att nätverka kring programmering i klassrummet. Deltagarna fick delge vad de ville att nätverket skulle innehålla och fokus kommer att vara konkreta exempel hur vi jobbar i klassrummet och workshops. Tanken finns också att utforma en ett förslag på arbetsgång kring hur du som pedagog kan börja, fortsätta och utveckla arbetet med programmering i klassrummet.

Nästa träff blir tisdag 24 oktober kl. 14.30- 16.30 och då kommer Erik Godin att hålla en miniföreläsning kring hur de jobbar med programmering på Skönsmons skola och sedan blir det workshop med det material de använder hos dem. Anmälan till denna träff hittar du i vår kalender på Pedagog Sundsvall.

Terminens sista träff blir den tisdag 28/11 då vi tar till oss ytterligare verktyg och tittar lite närmare på läroplanen för att få ett underlag att utforma förslaget kring arbetsgång. Det arbetet fortsätter vi med vårterminen 2018.