Hållbar framtid

”Vi behöver använda pedagogiken för att skapa nya tankar, nya idéer om vår framtid. Pedagogiken får inte bli oföränderlig utan vi måste vara medvetna om att vi hela tiden måste tänka en gång till, reflektera och göra val. Som pedagoger behöver vi själva hitta modeller och aldrig förlora hoppet! En pedagog måste helt klart vara en optimist.”

Vea Vecchi till svenska pedagoger, september 2016

Under 2016 startade Reggio Emilia Institutet sju regionala nätverk runt om i Sverige, vilka är öppna för alla intresserade, både från förskola och skola, som vill dela tankar och pedagogiska exempel kring frågor om Hållbar framtid. Ett av nätverken finns här i Södra norrland

Vill du också vara med?

Kontakta Maria Mellerstedt, maria.mellerstedt@gmail.com