Musiklärarnätverk

Utifrån tanken om att stärka varandra i ett i stora stycken ensamt arbete som musiklärare på skolorna finns detta nätverk som startade vårterminen 2016.

Här talar vi om bedömning, betygssättning, planering och annat där man kan dela erfarenheter och kunskaper, och som kan skapa en större likvärdighet inom kommunens musikundervisning på grundskolan. Vi besöker varandra i musiksalarna på de olika skolorna och försöker idka ett gott kollegialt lärande!

Vill du också vara med?

Musiklärarnätverket riktar sig till musiklärare i Sundsvalls kommunala grundskolor. Du kan vara vikarie, obehörig, legitimerad eller mycket rutinerad; nätverkets styrka ska vara att vi hjälps åt.

Träffar höstterminen 2017

28 september, kl. 14:30-16:30, Vibackeskolan

8 november, kl. 14:30-16:30, plats ej klart

Ansvarig
Pål Christensson
pal.christensson@skola.sundsvall.se | Telefon: 072-146 6110