Nätverket Skolor på vetenskaplig grund

  • 2 februari 2016 09:55
  • Publicerat av: Redaktionen

Under cirka två års tid har ett nätverk med skolledare ägnat sig åt kollegialt lärande för att de ska utvecklas i sitt ledarskap och få förståelse för hur den egna skolan kan utvecklas som Skola på vetenskaplig grund. – Vi har ökat insikten om och förståelsen för systematisk kunskapsbildning, vikten av dokumentation och strukturer som gynnar det arbetet. Arbetet har också bidragit med inspiration och mod! berättar Maria Stål Sundqvist, rektor på Solede skola.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Utgångspunkten för detta arbete tas i den lagstiftning som säger att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skollagen, 1 kap, 5 §) samt i det kommunala uppdraget att utveckla förskolan och skolan till en lärande organisation. ”Sammantaget innebär detta att vi som arbetar i förskolan och skolan ska ta del av vad man inom forskningen har kommit fram till med relevans för arbetet, samtidigt som vi förväntas vara aktiva i arbetet med att skapa och utveckla sådan kunskap”, säger Åsa Jerfsten, Chef för Utvecklingsgruppen, som lett arbetet i nätverket.

I praktiken

Fem rektorer har träffats regelbundet för att tillsammans lära sig arbeta utifrån ett systematiskt sätt. Som förebild har de bland annat haft forskarskolorna som är ett sätt att arbeta med systematisk vetenskaplig grund. Utgångspunkten har bland annat varit hur arbetet i skolan skulle organiseras, både utifrån ett arbetsorganisatoriskt och utvecklingsorganisatoriskt perspektiv. Båda perspektiven är viktiga i skolan och frågan är om de är tydliga för alla i organisationen.

Vägen till en läxfri skola

Via nätverket kunde Maria bygga en tydligare organisation på Solede skola. Genom att bilda en lärgrupp började skolan arbeta med systematisk vetenskaplig grund. I gruppen ingick både rektorn och lärare och Maria anser att det var en styrka att de lärde tillsammans. Den första lärfrågan i lärgruppen blev ”Om läxor ökar elevernas lärande”. Det kändes naturligt för lärgruppen eftersom de hade pratat mycket om ifall skolan skulle ha läxor eller inte.

Efter en termin med lärsamtal och systematisk dokumentation samt inläsning av forskning om ämnet så fattade skolan ett beslut om att vara en läxfri skola. En styrka i det hela enligt Maria var att dokumentera samtal noggrant, och det underlättade när beslutet skulle tas och de kände sig trygga i det, även om de hade delade åsikter om frågan i början. Maria menar på att under de lärande samtalen får alla komma till tals och man får lära sig lyssna på andra, inte bara framhäva sina egna åsikter.

Styrkan i ett systematiskt arbetssätt

I och med att Solede skola arbetar utifrån ett systematiskt arbetssätt så har de blivit duktigare på att fokusera på det de håller på med just nu, enligt Maria. Skolan har tillsammans tagit fram en vision och det är utifrån visionen som de bestämmer om vad de ska göra för att förbättra verksamheten. Lärande samtal som verktyg genomsyrar hela organisationen och det är något som lärarna nu blivit riktigt duktiga på. Samtalen skrivs in i en dokumentationsmall som används till nästan allt på skolan. Maria berättar att det blir mycket lättare då man kan gå in och titta på vad som har sagts, vad som har bestämts och vad som ska göras till nästa möte.

Nätverk leder till utveckling

Att vara med i ett nätverk som rektor och träffa andra rektorer i samma situation samt att ha en bra ledare som vägleder gruppen är otroligt viktigt enligt Maria: ”Vi har lärt oss mycket av varandra och Åsa har varit duktig på att leda oss och hon har mycket kunskap”. Maria menar att träffarna har varit mycket strukturerade och rektorerna har fått möjlighet att arbeta med sitt eget ledarkap. Maria fortsätter: ”Vi brukar börja med en backspegel och titta på vad vi har åstadkommit. Där kan man känna att man inte har åstadkommit något men då börjar man prata och komma på att man har hunnit med mycket, men man hinner aldrig reflektera. Det här är en jättebra reflektionsstund. Man har fått landa och tänka efter och bolla med andra.”

Det är viktigt att man som rektor följer utvecklingen som sker i världen och här kan ett nätverk vara en styrka, då man kan prioritera tillsammans. Enligt Maria ger det kraft att ingå i ett nätverk, eftersom man får mycket näring av varandra. ”Jag vill utvecklas, inte vara bara en administratör. Jag vill förändra saker och ting, jag tycker om och brinner för skolan”, säger Maria. En förutsättning för arbetet var varit rektorernas intresse och hur gruppen har vägletts i processen. Här utvecklas man tillsammans, och tack vare det kollegiala lärandet så bidrar man även till varandras kunskaper och erfarenheter.

Att arbeta utifrån ett systematiskt arbetssätt leder till struktur och håller fokus på det arbete lärarna gör. Det ger en trygghet till lärare, elever och föräldrar.

Skrivet av: Jussara Reis Andersson

Kategorier:
Barn-, elevhälsa och skolutveckling Ledarskap

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *