Net21

Net21 är ett it-pedagogiskt resurscentrum som i nätverksform ska stötta pedagoger i Sundsvalls kommunala förskolor och skolor i användningen av it som pedagogiskt verktyg i vardagen.

Verksamhet

Net21 arbetar med nätverksbyggande, omvärldsbevakning, fortbildning, inspiration, genomförande av studiedagar, pedagogiska caféer och andra it-pedagogiska arrangemang. I nuläget ligger fokus mycket på införandet av G Suite och Vklass, med tillhörande fortbildningar. Men även en hel del andra insatser pågår parallellt med detta. Det är:

 • Info om G Suite i Sundsvall, samt utbildningsmaterial i form av instruktionsfilmer och länkar finns för pedagoger och elever.
 • I Net21-banken finns närmare tusen lektionstips av pedagoger i grundskolan och gymnasiet.
 • Under fliken Digitala lärresurser här på Pedagog Sundsvall, finns tips på många webbaserade tjänster som kan användas i verksamheten.
 • Insats som pågår hela läsåret är, Visol (Vi skriver oss till läsning).
 • Två nätverk ses kontinunerligt, Visol (för de som tidigare deltagit) och it-inspiratörer i grundskolan. Mer info om dessa under fliken Kompetens och fortbildning.
 • Mittlärande, där är Net21 en del i arrangörsstaben.

 

Organisation

 • Net21-ansvariga med bakgrund i förskola, grundskola F-6, grundskola 7-9 samt gymnasieskola.
 • Pedagogisk it-ansvarig, PIA, är en pedagog som arbetar 20% av sin tjänst i Net21.
 • It-inspiratör på varje förskola och skola. Större enheter har fler än en it-inspiratör.

Kontakt

Anna-Karin Noteby, förskola
anna-karin.noteby@sundsvall.se

Heléne Oskarsson, grundskola
helene.oskarsson@edu.sundsvall.se

Ylva Holm, gymnasium
ylva.holm@sundsvall.se

 

It-inspiratörer

Enligt Barn- och utbildnings it-plan ska varje enhet ha minst en it-inspiratör. Denne ska vara länken från Net21-ansvariga och Pior till förskolechefer och rektorer. Det finns ett nätverk för förskolans it-inspiratörer, ett för grundskolan, samt ett för gymnasiet. Dessa träffas några gånger per termin tillsammans med Net21-ansvariga.

En it-inspiratör ska:

 • Inspirera och uppmuntra användningen av it i undervisningen.
 • Utveckla den pedagogiska verksamheten med hjälp av it.
 • Omvärldsbevaka inom it-området.
 • Leda skolans it-grupp.
 • Föreslå och tillsammans med PIA och Net21-ansvariga genomföra kompetensutveckling av medarbetare inom it.
 • Hålla enhetens it-handlingsplan levande tillsammans med ansvarig rektor.

 

 

 

 

Sidansvarig
Helene Oskarsson