PODD i förenklad form.

  • 7 mars 2018 12:26
  • Publicerat av: Christina Andermyr Nyberg

Vårt önskvärda läge är att podden används som ett dagligt språk. I alla situationer. Vi är i en process med lärande och utvecklig för både personal och elever och alla på Norrbacka jobbar mot samma vision inom podd men med olika förutsättningar.

I utvärdering och reflektioner kring vårt arbete med podd som kommunikationsverktyg, ser vi att vi behöver nå ut. Utanför skolan.

Det kan vara att besöka kortidsverksamheter för att lyssna och känna in, det kan vara gymnasieskolor som våra elever så smårningom ska börja på.
Kanske assistansbolag?
Jag tänker att det viktigaste av allt är våra elevers anhöriga. De som känner dom bäst. Tjugofyra timmar om dygnet.
Jag vill inspirera, informera och hjälpa våra elevers kommunikationspartners att välja podd.
Ett sätt kan vara att förenkla.
Att använda situationskartor med samma bilder som finns i poddpärmen.
Att visa hur vi tänker med vårt modellande och hur det i förlängningen gagnar eleven.
Jag tänker att film är tydligt och bra.
Så, här kommer den glada amatören igen.
Håll till godo, jag hoppas detta ska underlätta och förenkla, men framförallt vara en början på något mer.
Dessa blad jag visar kommer att skickas hem med eleven efter individuella anpassningar och förhoppningsvis användas hemma, de kommer att finnas i skolan också för att eleven ska känna igen och kunna berätta vad hah/hon har gjort hemma.

Kommentarer 1

  1. Ia skriver:

    Bra beskrivit Kicki!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *