Pågående insatser

Här kan du läsa och inspireras av redan pågående fortbildning inom kommunen. Varje år anordnas även Mittlärande i Sundsvall.