Värdeskapande lärande

Vad är värdeskapande lärande?

Det handlar om att några människor tillsammans lär sig genom att använda sina kunskaper för att skapa någonting av värde för minst en person utanför gruppen.

Värdeskapande lärande består av två delar:

  • Värdeskapande som kompetensutveckling
    Personlig utveckling av entreprenöriella kompetenser som uppstår när en person tillsammans med andra i en grupp genomgår en värdeskapandeprocess.
  • Värdeskapande som pedagogik
    Metoder och verktyg som används i lärandet för att uppnå ökad meningsfullhet och upplevd relevans genom att skapa värde för någon annan.

Processbilder, exempel och verktyg, Värdeskapande lärande