Programmering fortbildning

Varför ska vi jobba med programmering i skolan?

Vi lever alla i dag i en digital värld. Vi använder oss alla av telefoner, bilar, hushållsmaskiner med mera som innehåller kod och som är programmerade. Därför ingår att vara digitalt kompetens och att förstå hur programmering går till i våra läroplaner i dag oavsett om du jobbar i förskola, grundskola eller på gymnasium. I filmen nedan förklarar Måns Jonasson, Internetstiftelsen i Sverige varför vi behöver förstå programmering.

För våra elever är det viktigt att de ser att de kan vara med och utveckla denna världen, att det är människor som ligger bakom alla uppfinningar och utvecklingar och att de kan lära sig detta och vara med och påverka.Det är helt enkelt en del av allmänbildningen, för att kunna förstå hur det samhälle vi lever i fungerar. 

Mer om varför vi ska jobba med programmering

Linda Manilla, som jobbar som forskare inom datavetenskapens didaktik vid Åbo Akademi i Finland samt vid Linköpings universitet, är en förgrundsfigur när det gäller programmering i skolan både i Sverige och Finland. I dessa tre korta Youtube-klipp kan du få en bild kring varför vi ska jobba med programmering i våra förskolor och skolor.

Del 2 Varför programmering med Linda Mannilla

Del 3 Varför programmering med Linda Mannila

Vill du ha mer tips och hjälp? På sidan Programmera med elever finns många olika tips om sidor på nätet och lektioner att göra med eleverna. Gör till exempel Timmen med kod själv så lär du dig mycket om programmering och att det inte behöver vara så avancerat i början.