Programmering

Här har vi försökt samla resurser du som lärare har att tillgå för att kunna jobba med programmering i ditt klassrum. Det kan vara material som lånas ut från Mediotek Sundsvall, resurser som finns online eller fortbildning som erbjuds. Tycker du att det är något som saknas och vill tipsa oss om det? Maila oss på mediotek@sundsvall.se