Programmering

För att kunna vara en demokratisk medborgare och förstå hur vår omvärld fungerar behöver vi förstå hur programmering går till och hur det påverkar våra liv. I de läroplansförändringar för grundskolan som genomfördes i mars 2017 ingår programmering i bl. a. ämnena matematik och teknik men egentligen kan vi jobba med programmering i alla ämnen för det påverkar allt omkring oss.

Här har vi försökt samla resurser du som lärare har att tillgå för att kunna jobba med programmering i ditt klassrum. Det kan vara material som lånas ut från Mediotek Sundsvall, resurser som finns online eller fortbildning som erbjuds. Tycker du att det är något som saknas och vill tipsa oss om det? Maila oss på mediotek@sundsvall.se