Quiz/Enkäter

AnswerGarden

AnswerGarden är en webbresurs där man enkelt kan ställa frågor och få en grafisk bild av vilka svar som är vanligast. Svaren från deltagarna blir alltså i form av något eller några ord och AnswerGarden gör sedan en grafiskt bild av vilka svar som är vanligast.

Du kan välja olika lägen för din AnswerGarden. Det går också att lägga till ett lösenord, då kan du moderera innehållet. Svaren går att exportera som bild, till Twitter, som en QR-kod med mera. Ingen inloggning behövs.

Länk: AnswerGarden
Exempel:

 

Google Formulär

I Google Formulär finns möjligheten att använda sig av en mängd olika frågealternativ för att samla in information på ett organiserat sätt.

Formulären kan också anpassas och göras personliga. Svaren på undersökningar samlas snyggt och automatiskt i ett formulär där du hittar realtidsinfo som svar och diagram. Du kan även ta dina data ytterligare ett steg vidare genom att visa allt i Kalkylark, vilket gör en dataanalys enklare.

Det går även att använda Google Formulär som en Quiz för att testa kunskaper/förståelse hos elever efter ett arbetsområde.

Exempel: På G Suite Sundsvall finns ett antal filmer om Google Formulär.

 

 

Kahoot

Kahoot är ett spelbaserat responssystem, en gratistjänst där man kan skapa quiz, undersökningar och diskussioner och eleverna kan få återkoppling direkt på sina svar.

Här kan eleverna delta aktivt i den uppgift som skapats av läraren. Det finns många olika funktioner som kan användas för att synliggöra lärandet och få eleverna att samarbeta. Möjligheterna är många när man skapar en Kahoot.

 • Skapa en quiz med flervalsfrågor, där det går att infoga bild/video till frågan.
 • Diskussion, där valet är sant eller falskt.
 • Undersökning med altenativet är utan poäng.
 • Jumble, här får eleverna rangordna och sortera svarsalternativ. Det går att använda på många olika sätt, till exempel för att fylla i lucktexter, ordna mattetal i storleksordning, rangordna länder efter antal invånare och mycket, mycket mer

Det går också att söka på kahoots som andra pedagoger runt om i världen har skapat.

Länk: Kahoot

 

 

Mentimeter

Att göra snabba enkäter på nätet där man direkt ser hur deltagarna röstar är användbart i undervisningen. Det är gratis om man inte vill göra många enkäter. Eleverna kan rösta med sina mobiler eller andra enheter och det behövs ingen inloggning. Det finns flera olika funktioner, bland annat kan man välja att inte visa svaren under pågående röstning.

Mentimeter kan vara bra när du vill:

 • Aktivera och interagera med dina elever.
 • Öka elevernas delaktighet under lektionen.
 • Få en snabb feddback på det du pratat om.

Länk: Mentimeter
Se en instruktionsfilm

 

 

Plickers

Plickers är en applikation som använder QR-koder för att låta människor rösta/svara på frågor. Det innebär att du som lärare skapar ett konto. Där kan du skriva ut papper med QR-koder som eleverna använder för att rösta. Du laddar ner en app till din mobil (finns till både Android och iPhone) där du kan läsa av hur eleverna röstat. Skapa en klass via Plickers webbsida, där kopplar du varje papper till en elev.

Skriv in en fråga med fyra alternativ – dela ut dina utskrivna papper till eleverna och låt dem rösta genom att välja alternativet de föredrar överst och läs av svaren med din mobil. Du kan sedan visa eleverna hur klassen röstat om du vill.

Det som gör Plickers intressant är att läraren behöver teknik – men inte eleverna!

Länk: Plickers

 

 

Socrative

På Socrative skapar du enkelt ett konto. Du kan sedan skapa quiz, snabbenkäter, exit tickets och tävlingar mellan elevgrupper. Enkelt att administrera och roligt för eleverna.

Länk: Socrative

 

Quizlet

Quizlet är en webbtjänst som även finns som app i iTunes och Google Play. I Quizlet kan du enkelt skapa eget studiematerial, där dina elever kan träna på till exempel glosor och begrepp i matematiken. Men du kan skapa övningar inom i stort sett allt och alla ämnen. Appen har dock den begränsningen att den bara hanterar text. För att använda dig av bilder och ljud skapar du dina övningar i webbtjänsten, sen blir materialet tillgängligt i appen. Eller varför inte låta eleverna skapa övningar åt varandra, det kan bli en bra träning i till exempel uttal i språkämnena.

Eftersom det är en molnstjänst finns det studiematerial från hela världen och du hittar det via sökfunktionen. Det finns ett stort antal språk att välja mellan och webbtjänsten har även en inbyggd talsyntes.

Du startar med att skapa ett konto på Quizlet, du kan också logga in med ditt Googlekonto om du har ett. Sen är det dags att skapa din första en övning. Det finns flera möjligheter till att träna och lära in, se nedan. När du skapar en ny övning ett Study set, kan du om du vill på ett enkelt sätt välja att importera från till exempel Word, Excel eller Google Docs. Det gör att du inte behöver skriva in ord för ord om du redan har en lista.

 • Flashcards, där syns en sida i taget på ett kort, med ett tryck vänds kortet och du ser baksidan.
 • Learn, beskrivningen syns och du ska själv skriva in begreppet.
 • Spell, se bilden, stava ordet, om du stavar fel, får du ordet stavat och uppläst och får prova igen.
 • Test, tre olika sätt att testa kunskaperna. Via skrivna frågor, flervalstfrågor, samt sant eller falskt frågor.
 • Match, ett memory där du parar ihop begrepp och betydelse.
 • Gravity, ett tävlingsmoment där bilder passerar förbi på skärmen och det gäller att skriva in vad det är innan bilden försvunnit.
 • Quizlet live, innebär att eleverna måste samarbeta. De arbetar tillsammans i lag som genereras i Quizlet. För att komma fram till rätt svar måste de prata med varandra, eftersom endast en elev har det rätta svaret på sin skärm.

Det finns också flera sätt att dela en övning. Du kan dela via en länk eller bädda in på en blogg, här finns också möjligheten att välja en enstaka övning. Det går även att skriva ut övningarna på olika sätt.

Sara Bruun har gjort e film om Quizlet och Quizlet live som på ett bra sätt visar hur du gör.

Länk: Quizlet