• Skapande skola, stimulansbidrag i syfte att stärka arbetet med kultur

  Skapande skola är regeringens stimulansbidrag i syfte att stärka arbetet med kultur i landets grundskolor åk F-9. Kulturrådet handlägger och fördelar medel. Syftet med bidraget är att: medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag medverka till att öka den professionella kulturverksamheten så att tillgången till kulturens […]

  • 7 juni 2016 10:15
 • Mera scenkonst till Sundsvalls elever

  Möjligheterna ökar för elever i Sundsvalls kommunala skolor att ta del av ytterligare scenkonstföreställningar med Skapande skola medel. Följande föreställningar är en del av Skapande skola insatserna i Sundsvalls kommun: And Then… Och sen, Barbie-Nils och pistolproblemet, Känslolaboratoriet, Bakgårdens orkester, Cirkus Badutski, Dansa mig! -dansa hur som helst med vem man vill?, Den blå ön, […]

  • 5 juni 2016 01:47
 • Krakliga Spektakel

  Under vårterminen har Hagaskolan arbetat tillsammans med dramapedagog Jennie Hübinette Jansson i syfte att stärka skrivförmågan och läslusten för eleverna i årskurs 2. Eleverna gick på skolbio och såg filmen Krakel Spektakel av Lennart Hellsing. En film fylld av humoristisk och fantasifylld poesi, ordlekar och vardagliga äventyr. På skolan lekte och fantiserade eleverna fram egna Krakliga berättelser, […]

  • 3 juni 2016 14:28
 • Skrivlust och berättarglädje på Bergsåkers skola.

  Årskurs 6 på Bergsåkers skola har haft skrivarverkstad med dramatikern Kersti Björkman under vårterminen. Vid förra läsårets uppföljningsträff av Skapande skola inspirerades läraren Ingrid av läraren Johan, på Bredsands skola, när han berättade om deras projekt med boken Högt tempo. Så startade skrivprojektet på Bergsåkers skola för årkurs 6. Eleverna har skrivit kortare texter och Kersti har […]

  • 31 maj 2016 17:40
 • Danspedagog på Kyrkmons skola

  Under hela läsåret har danspedagog Kerstin Meurling träffat eleverna i årskurs 4 på Kyrkmons skola. Eleverna har genom dansen stärkt sitt lärande med estetiska lärprocesser. Läs mer om hur skolan själv beskriver arbetet med dans som pedagogisk metod i kunskapsarbetet. Dans Kyrkmons skola en del av Skapande skola.    

  • 30 maj 2016 16:26
 • Litteraturhistoria genom teater

  Under två intensiva dagar fick klass 9E, på Nivrenaskolan, besök av Anita Heikkilä som hjälper dem att sätta upp en egen version av Odysséen. Anita är lektor i röst och tal på skådespelarlinjen vid Luleå Tekniska Universitet. Anita har också lång erfarenhet som skådespelare med flertalet filmroller och teaterpjäser bakom sig. Hon är också pedagog och […]

  • 29 maj 2016 20:52
 • Musikal för en bättre värld

  Under hela läsåret har Bredsands skola arbetat med att skapa en musikal tillsammans. År 5 träffade författaren Anna Jakobsson Lund och skrev manus tillsammans dem. Eleverna i år 3 var de som agerade skådespelare i musikalen som heter ”Mörkret blir till ljus.” De har haft dramapedagog Rickard Edbom som stöd i sitt arbete under våren. […]

  • 25 maj 2016 23:34
 • Berättarrazzia i Sundsvalls skolor

  Berättarkompaniet Fabula Storytelling från Stockholm är i Sundsvall för berättarrazzia på flera skolor. Men det är superhemligt för eleverna! Annars är det ju ingen razzia! Helt plötligt, mitt i en lektion, knackar det på dörren och in kommer en berättare som spricker om inte hen får dela med sig av sin historia. Efter en stund kommer […]

  • 21 maj 2016 00:17
 • Samspel – ett musikprojekt på Sticksjö skola

  Idag var det premiär för konserten Samspel på Tonhallen. Alla elever i årskurs 5, på Sticksjö skola, har komponerat ny musik tillsammans med Nordiska Kammarorkesterns egen kompositör Patrik Källström. De har träffat honom regelbundet under hela höstterminen. Tre av låtarna har Sticksjö eleverna komponerat tillsammans med Patrik. Inspiration har det fått från konserten Lille Prinsen som de […]

  • 12 maj 2016 16:39
 • Bredsands skola: Högt tempo

  När eleverna i åk 6 på Bredsand förra läsåret träffade författarna Eva Swedenmark och Annica Wennström för första gången, visste de inte att de skulle skriva en bok tillsammans eller att de skulle åka till bokmässan i Göteborg för att presentera sin bok Högt tempo. Allt började med ett skrivprojekt genom Skapande skola och det […]

  • 11 maj 2016 10:35