Skolans digitalisering

Idag lever vi i en tid med ett stort informationsflöde, förändringstakten är hög och digitaliseringen i samhället ökar snabbt. Detta gör att dagens och framtidens medborgare behöver ha en digital kompetens. En viktig del i skolan blir då öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar att klara av studier och ett framtida arbetsliv.

Skolverket om, varför och vad i styrdokumenten som har ändrats och vad digital kompetens är.